วิธีการชำระเงิน

 การชำระเงิน

1. กรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าที่ร้าน ชำระเงินสดที่ร้าน

2. กรณีที่มีการจัดส่งสินค้า โอนเงินเข้าบัญชีก่อนการจัดส่ง

 

**** โปรดรอรับการยืนยันยอดค่าสินค้าจากทางร้านก่อนการโอนเงิน ****

 

** หมายเหตุ **

    ถ้ามีการชำระค่าสินค้าโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาโทรแจ้ง 080-082-4707 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับทางเราด้วยครับ